Chinese Cousul Generals to Mumbai (India)
2016/01/08

                                       Zhang Rui (1992.10-1995.04)

                                       Zheng Ruixiang (1995.05-1998.11)

                                       Huang Quanheng (1999.01-2002.05)

                                       Yuan Nansheng (2002.07-2004.07)

                                       Song Deheng (2004.07-2007 )

                                       Zhang Weiguo (2007.3.21-2009)

                                       Wang Donghua( 2009.8.20-2010.3)

                                       Niu Qingbao (2010.05-2012.09)

                                       Liu Youfa (2013.01-2014.11)

                                       Zheng Xiyuan(2015.1.17-2018.6.18)

                                       Tang Guocai(2018.6.28-  )

                                      

Suggest to a Friend:   
Print